Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

RubyBlue
6939 1d30
CALLIPATHOSInformalbeautiful suffering; beautiful pain; the romanticisation of pain.
Reposted fromjasminum jasminum viashampain shampain
RubyBlue

December 21 2013

RubyBlue
9467 ad20
Reposted frommartynkowa martynkowa
RubyBlue
9456 a345
Jake!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSayid Sayid

December 19 2013

2604 9aba 500

seabelle:

Hahahaha oh my gosh nothing gas ever described me more perfectly

story of my brain

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viafarba farba
RubyBlue
Otworzyć się. Rozmawiać. Kurewski ekumenizm.
Nadmierna ilość papierosów. Trzeba się, niestety,
czegoś trzymać. Rozmawiać. Trzeba zrobić coś
z ustami i rękami. Po coś tu umieram (...)
— M. Świetlicki
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted viashampain shampain

December 18 2013

0213 7f66
Reposted fromedenpath edenpath viabecausefuckyou becausefuckyou
RubyBlue
3135 7a56
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish

December 17 2013

RubyBlue
5331 ff12 500
Reposted fromtheLovers theLovers viashampain shampain
RubyBlue
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— - Listy na wyczerpanym papierze -
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaSayid Sayid
RubyBlue
4137 9c29 500

December 16 2013

Untitled | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamartynkowa martynkowa
RubyBlue
9270 aebd
Reposted fromwerterowska werterowska viamirabelia mirabelia
RubyBlue
5281 1098
Reposted fromClary Clary viazapiski zapiski
RubyBlue
0309 356a 500

December 14 2013

RubyBlue
Chciałem ją wypełnić tak, jak mężczyzna wypełnia kobietę, 
ale po stokroć bardziej chciałem stać się grzechem wypełniającym jej głowę.
— Jerzy Pilch "Miasto utrapienia"
Reposted fromyourtitle yourtitle viamirabelia mirabelia

December 11 2013

RubyBlue
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek vianothing-new nothing-new
RubyBlue
2153 9faf
Reposted fromrantaplan rantaplan viaSayid Sayid
RubyBlue
7098 9ef7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl